Bliźnięta syjamskie

Czeskie bliźnięta mają się dobrze. Mamy nadzieję, że zdołają wylinieć.
// Czech twins’re doing well. We hope they’ll molt successfully.

tityus siamese twins
« 1 z 2 »

Dodaj komentarz