Skorpion a ptasznik – różnice w hodowli

Skorpion a ptasznik, jakie są różnice? Posiadasz kilka ptaszników i marzy Ci się odmiana w postaci skorpiona? Masz już skorpa, ale coś z nim jest nie tak? Miało być super, a jest jakiś nudny? A może całkiem nie wiesz jak zacząć?

Różnice między skorpionem a ptasznikiem są znacze, tymczasem posiadacze ptaszników łatwo przekładają zdobyte w ich chowie/ hodowli doświadczenia na skorpiony. To bardzo naturalne, ale równie mylne. Łatwo ten sposób wyrobić sobie złe nawyki i na starcie utrudnić czerpanie satysfakcji z hodowli.

ptasznik

skorpion

pojemnik niewielka powierzchnia dna w stosunku do wielkości lokatora- nawet naziemne pająki nie są zbyt aktywne przestronny, odpowiednio wysoki, ale o dużej powierzchni dna – skorpy dużo wędrują
podłoże warstwa utrzymująca wilgotność, ilość zależna od typu ptasznika przepuszczalne do skorpów sucholubnych, utrzymujace wilgoć do tropikalnych. Bark scorpions potrzebują go mniej, skorpiony kopiące – grubą warstwę
pożywienie dostosowana wielkością do pająka aktywnie biegająca, nie może się zakopywać ani siedzieć w bezruchu. Większość skorpionów najchętniej podejmuje karmówkę wielkości 1/3 ich karapaksu.
linienie ma nieokreśloną ilość linień w ciągu życia, po osiągnięciu dojrzałości samce już nie linieją, pierwsze samodzielne stadium to L1 linieje określoną ilość razy w życiu (w zalezności od gatunku, zazwyczaj jest to 7 linień). Po osiągnięciu dorosłości nie linieje. Pierwsze samodzielne stadium to L2
linienie – pozycje zazwyczaj linienie następuje w pozycji do góry nogami „na plecach” lub w pozycji poziomej na nogach. linieje w pozycji poziomej na nogach bądź do góry nogami, lub – w przypadku bark scorpions – zwisając pionowo w dół (z wykorzystaniem grawitacji)
rozmnażanie jajorodny, zapłodnienie zewnętrzne następuje w momencie składania kokonu przez samicę. Brak gatunków partenogenetycznych. Występuje kopulacja. żyworodny, zapłodnienie następuje już w trakcie tańca pary skorpionów. Występują gatunki partenogenetyczne. Brak kopulacji.
chodzenie po gładkich powierzchniach tak nie
aplikacja jadu
pojedyńcze ukąszenie ukłucia mogą następować wielokrotnie niemal natychmiast po sobie
regeneracja odnóży tak nie
długość życia dorosłe samce żyją dużo krócej niż samice samce mogą żyć równie długo, co samice
określanie płci z wylinki (obecność lub brak spermateki) lub z budowy płytki płciowej zależne od gatunku cechy dymorfizmu płciowego są bardzo różne, np. budowa spodu ciała, szczypiec, metasomy lub ogólne proporcje
opieka nad młodymi brak czynnej opieki z drobnymi wyjątkami (np. M.balfouri) samica opiekuje się młodymi od porodu do osiągnięcia stadium L2
mierzenie długości ciała (DC) głowotułów + odwłok z  chelicerami głowotułów + długość całej (rozprostowanej) metasomy
polowanie poluje w obszarze i pobliżu gniazda/oprzędu poluje aktywnie

Częstym błędem początkujących jest trzymanie skorpionów w zbyt umiarkowanych temperaturach, przy stałych warunkach wilgotności.

Skorpiony sucholubne („pustynne”) w naturalnych warunkach znoszą wysokie temperatury i niską wilgotnośc za dnia. Nocą i o poranku mają okazję do pozyskania wody, a temparatura spada. Woda pozyskiwana jest również z pokarmu, a jej zapas magazynowany jest w ciele zwierzęcia. Błędem jest utrzymywanie tych skorpów w stale wysokiej temperaturze i niskiej wilgotności bez regularnego dostępu do wody lub pożywienia. W ten sposób wystawiamy je na warunki dużo cięższe, niż znoszą w środowisku naturalnym.

Skorpiony ze środowisk wilgotnych („tropikalnych”) nie magazynują wody w organizmie tak dobrze, jak ich sucholubni kuzyni. Powinny więc przebywać w środowisku o dość wysokiej wilgotności, ale też wysokiej temperaturze. Najczęściej jednak trzymane są w minimum tolerowanego zakresu temperatur. Przez to ich metabolizm zwalnia, stają się mało aktywne i w efekcie – nudne. Co naturalne, taki skorpion dużo rzadziej linieje, rośnie wolniej niż powinien w odpowiednich warunkach.

Brak obycia ze skorpionami skutkuje błędnymi założeniami co do „strefy bezpieczeństwa” wokół zwierzęcia. Ma to podstawę w niedocenieniu długości ciała pajęczaka. Skorpiony są zdolne do zaatakowania celu odległego o długośc ich ciała w każdym kierunku – również w górę. Warto o tym pamiętać, zanim np. przyjdzie nam do głowy machanie dłonią nad zwierzęciem. Skorpion używa metasomy również jako podpory, umożliwiającej sięgnięcie np. brzegu pojemnika, którego normalnie by nie dosięgnął. Odpowiednio wysokie pojemniki gwarantują zatem lepszy komfort pracy np. przy karmieniu.

Kolejnym zagadnieniem, jakie przewija się w dyskusjach, jest siła jadu skorpiona vs ptasznika. Zarówno wśród skorpionów, jak i wśród ptaszników występują gatunki z mniejszym, jak i większym potencjałem jadu. Upraszczając, podstawowe różnice w jadowitości między skorpionem a ptasznikiem:
  • ptasznika „o silnym jadzie” można porównać raczej do skorpiona z jadem o umiarkowanym, niż wysokim potencjale
  • wśród skorpionów występują gatunki o potencjalnie jadu zabójczym dla człowieka
  • skorpiony o wysokim potencjale jadu w Polsce podlegają częściowo obostrzeniom w hodowli na podstawie listy zwierząt niebezpiecznych
  • wśród ptaszników nie występują gatunki o potencjalnie zabójczym dla człowieka jadzie
  • na liście zwierząt niebezpiecznych w Polsce nie ma ptaszników
  • skorpion może dawkować zarówno ilość jadu, jak i zmieniać procentowy udział poszczególnych toksyn zawartych w jadzie
  • jad ptasznika aplikowany jest za pomoca pazurów jadowych
  • jad skorpiona jest wstrzykiwany za pomocą kolca jadowego, zlokalizowanego na telsonie, przy końcu odwłoka
  • skorpiony aplikują bardzo małą ilość jadu

Podsumowując, zrozumienie podstawowych różnic między skorpionem a ptasznikiem powinno skutkować indywidualnym podejściem do każdego z pajęczaków. Zapewnienie optymalnych (zamiast minimalnych lub ekstremalnych) warunków bytowych skorpionom jest kluczem do sukcesu w ich hodowli.

                                                                                                                                                        

źródło: doświadczenia i obserwacje własne

konsultacje: Marcin Zy

 

Dodaj komentarz