Bliźnięta syjamskie

Czeskie bliźnięta mają się dobrze. Mamy nadzieję, że zdołają wylinieć.
// Czech twins’re doing well. We hope they’ll molt successfully.

tityus siamese twins
« 1 z 2 »

Pasożytnicze roztocze na Centruroides nigrescens

Pasożytnicze roztocze żerujące na Centruroides nigrescens.
Żywią się hemolimfą pobieraną z ciała pajęczaka, zazwyczaj umiejscawiając się w przerwach jego szkieletu zewnętrznego.
//Parasitic mites on Centruroides nigrescens. They feed on hemolymph, usually located in gaps of egzoskeleton.